Nederlands / English

Interleer

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit Interleer Exclusief van deze website iedere aansprakelijkheid uit voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is.

 

Bij aanvragen voor toestemming tot het gebruik van de inhoud van de website of verdere informatie richt u zich tot Interleer Exclusief, de eigenaar van de website.

 

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Interleer Exclusief worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, voor andere doeleinden dan louter alleen persoonlijke informatieve doeleinden van de bezoeker.


Copyright © Interleer Exclusief.  Alle rechten voorbehouden.